Witamy!  Welcome!  Willkommen!  Добро пожаловать!  Vítejte!  Vítame!  Sveiki!  Üdvözöljük!  Benvenuto!  Bienvenue!  Bienvenido!  Bem-vindo!  Welkom!  Tervetuloa!  Velkommen!  Välkommen!

IPSC Poland

Start
Sponsorzy
Informacje
Zaproszenie
Rejestracja
Zawodnicy
Hotele
Mapy
Wyniki
Galerie
Historia

Home
Sponsors
Information
Invitation
Registration
Competitors
Hotels
Maps
Results
Gallery
History

Startseite
Sponsoren
Informationen
Einladung
Registrierung
Wettbewerber
Hotel
Karten
Ergebnisse
Galerie
Geschichte

 

Zgłoszenie udziału polskiego zawodnika
(only for Polish competitors | nur für polnische Wettbewerber)


Nazwisko

*

Imię

*

Adres

Data urodzenia
(RRRR-MM-DD)

Alias IPSC

Region IPSC

Telefon/GSM

Fax

e-mail

*

Klub IPSC

*

Licencja
(seria i numer)

*

Patent strzelecki 
(seria i numer)

*

Klasa broni *

Open
Standard
Modified
Production
Revolver St.

Kategoria *

Brak (Regular)
Lady
Junior
Senior
Super Senior
 

Faktor *

Minor
Major

Koszulka *

S
M
L
XL
XXL

Drużyna

Skład,
komentarze

Informacje o posiadanej broni

Producent

Model

Seria i numer

Kaliber

Seria i numer
pozwolenia na broń 

Organ wydający
pozwolenie


Uwaga !

Pola oznaczone * muszą być wypełnione lub zaznaczone.

Dopisanie do listy zawodników nie jest automatyczne i może potrwać do 24 godzin.

Wszelkie informacje zawarte w tym zgłoszeniu są pomocne w organizacji tych zawodów.
W żadnym razie nie będą rozpowszechniane.

Włodzimierz Cichacz
ipsc@ipsc.org.pl